Kvinnor för Livet är ett samarbete mellan Convictus, Kollektivet Livet. Vid första anblick, ett konstprojekt som ger plats i det offentliga rummet till en grupp människor som sällan får ta plats i samhället. Projektet ämnar att synliggöra våldsutsatta kvinnor i extra sårbar ställning, att ge en anslagstavla direkt till kvinnor vars röster borde höras i dagens debatter.

Kvinnor för Livet är ett processverk där dessa historier får ta plats, denna hemsida är ämnad att fortsätta utvecklas och fyllas på i takt med att projektet växer.

Projektet inkluderar en muralmålning på Kronobergsgatan 35 i Stockholm. Muralverket är uppfört av Marc Alright i samarbete med deltagarna i Kvinnor för Livet. Produktion står Kollektivet Livet för, som sedan 2008 curerat 

och upplåtit fasaden på Kronobergsgatan 35 till konstnärer inom den urbana konstscenen. I samband med detta projekt valde Kollektivet Livet att upplåta en mycket synlig plats i vårt offentliga rum, till en osynliggjord grupp människor som vågar visa samhället mod och sårbarhet

Målet: att ge kvinnor med erfarenhet av våldsutsatthet i särskilt sårbar ställning en möjlighet att på ett kreativt sätt få uttrycka sig. Denna samhällsgrupp ges sällan tillfälle att uttrycka sig där ingen annan ges tolkningsföreträde. Vi har valt att jobba med en dynamisk öppen och fri process i vilken alla deltagare har fått uttrycka sig på det sätt som känts rätt. Nyckelord som sårbarhet, mod och frihet har varit våra riktlinjer. Välkommen till Kvinnor för Livet.

Befinner du dig i en våldsutsatt situation och behöver hjälp?

– Convictus Mobila kvinnofriden, Stockholm: 0723-60 26 19
– Kvinnofridslinjen, nationell: 020-50 50 50