Galleri

Till nedan nämnda deltagare finns många flera deltagare som har valt att vara anonyma men varit med i projektet i olika utsträckning och faser. Alla har varit en viktig del i processen, i samtalen och i skapandet. Utan allas deltagande hade den community och gruppkänsla som uppstått inte varit detsamma.