Jeanette
Foto: Ingela S

Jeanette

Mitt ”varför” är att jag brinner för konsten som uttrycksform. Utsatta kvinnor blir så ofta tystade och det här är vår revansch. Ett forum att synliggöra det osynliga våldet. #våldslistan

Jag vill förmedla vikten av ett traumainformerat samhälle & att det ligger en paradox i att vi behöver belysa människors lika värde. Människor i utanförskap kommer sällan till tals. Det här konstprojektet är vår plattform.

Traumaskolan har varit ett sätt att skapa något meningsbärande av smärtan. Syftet är att sprida vikten av traumainformerade linser för ett samhälle som stödjer läkning snarare än bidrar till fördomar & stigmatisering av människor vars livsresa handlar om att kämpa mot effekterna av en dysfunktionell uppväxt och otryggt anknytningsmönster. 

Kontsverk: Tallrikstavlan, Skärvorna symboliserar hur något går sönder inom mig & att läkning handlar om att lära sig leva med den ”nya” spruckna versionen. Inspirerat av den japanska konstformen Kintsugi. Det är i sprickorna som det läkande ljuset ges förutsättningar att skina i genom. Ett minnesfragment från en trasig barndom där en gillestuga i barndomshemmet tapetserades med fint danskt porslin. En fin ytlig fasad som dolde den smutsiga och kantfilade verkligheten. Leonard Cohen, Antem: https://youtu.be/6wRYjtvIYK0

Kontsverk: Affirmationstavlan, stärkande suggessioner från Traumaskolan som hjälpt mig på vägen mot läkning från utanförskap, mobbing och stigmatisering. #traumaskolan en plattform på sociala medier som förmedlar psykoedukation kring trauma. 

Kontsverk: Stensamling, inspirerad av de 8C som motsvarar vårt autentiska jag i terapiformen Internal Family System, vars upphovsman heter Richard Schwartz. Det är genom att knyta an till dessa åtta begrepp som vi når vårt sanna jag & där läkning kan börja spira: Calm, Clarity, Curiosity, Confidence, Courage, Creativity, Connectedness