Kvinnor för Livet är ett konstprojekt som vill ge plats i det offentliga till en av de grupper som aldrig får ta plats i vår offentliga miljö. Projektet ämnar att belysa våldsutsatta kvinnor i extra sårbar ställning. Kvinnor för Livet är ett processverk där alla dessa historier ska få ta plats och denna sida är ämnad att göra just detta. Projektet inkluderar även en muralmålning på Kronobergsgatan på Kungsholmen i Stockholm. Muralverket är tolkat och uppfört av Marc Alright.

Marc Alright

Kvinnor För Livet i samarbete med:

Convictus

Convictus bildades som en kamratförening för personer som injicerar droger och diagnostiserats med HIV i mitten av 1980-talet. I dagsläget har vi åtta olika verksamhetsområden, däribland Mobila Kvinnofriden som ämnar att möta de behov gruppen våldsutsatta kvinnor i extra sårbar ställning har. Med flexibilitet och på individens villkor möter vi denna grupp där hon är vilket gör att vi kan underlätta, lindra och informera i de mest utsatta stunder och erbjuda en väg ut ur våldet. Målet är att fånga upp och hjälpa kvinnor ur komplexa våldsamma situationer.

Kollektivet Livet

Kollektivet Livet är en kreativ byrå med gedigen, innovativ erfarenhet inom projektledning, produktion samt curation av offentlig konst, scenografi och stadsutveckling. De skapar och möjliggör kultur i allt från innerstad till landsbygd, med målet att göra tillvaron tryggare och mer inkluderande för den lokala community.